Kort informasjon om fisket og elva
Fisket foregår på en ca. 1.5 km lang strekning ved Storås i Meldal. Valdet starter ved Lo bru og går nedover i dalen mot Orkdalsfjorden. Det består av tre forskjellige plasser eller vald.

Bruhølen Bruhølen:
Lengst sør på valdet finner du plassen for de store laksene.
Du fisker på vestsida av elva.
Lengst oppe er det er en djuphøl hvor det er best å fiske med sluk og wobbler.
Nederst er det flott plass for fluefiske. Vi anbefaler å prøve fluefisket på stor elv.

Utlykkjhølen:
Utlykkjhølen ligger rett nedenfor Bruhølen (like ved hytta) og er en ca 300 m. lang høl.
Du fisker langs vestbredden av elva. Strekningen er fiskbar hele lengden på stor og mellomstor elv.
På liten vannføring er det meget godt fiske i øverste del både med sluk og flue.
Vi har i vinter ryddet unna en del skog ned mot brekket og har stor tro på fisket der til sommeren.
Utlykkjhølen

Rønningen Rønningen:
Denne strekningen ligger lengst nord på valdet med fiske på begge sider av elva.
Strekket er drømmeplassen for fluefiske. Rønningen består av tre høler og ett meget fint brekk midt på.
Lengst nede ligger Skjervosen som er en kort strøm hvor det er meget gode forhold for fluefiske.